Varstvo osebnih podatkov

1. Splošno

V podjetju Planti d.o.o.. (Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana, DŠ 37916688, v nadaljevanju Upravljavec) sledimo načelom transparentnosti in skrbnega ravnanja z osebnimi podatki v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov, zato potrebujemo vašo potrditev, da lahko osebne podatke, ki smo jih pridobili z vašo prijavo na naše storitve, uporabljamo, hranimo in obdelujemo za določene namene. Zbrane osebne podatke bomo uporabljali izključno za storitve, ki jih ponujamo, hkrati pa bomo storili vse potrebno, da jih zaščitimo pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

2. Katere osebne podatke zbiramo? 

  • ime in priimek;
  • naslov za dostavo;
  • podjetje oz. naziv pravne osebe  in davčno številko (če je uporabnik pravna oseba);
  • naslov elektronske pošte;
  • kontaktno telefonsko številko;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletni trgovini;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno doda naknadno v svojem profilu;
  • za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Upravljavec ne odgovarja.

3. Za katere namene zbiramo osebne podatke?
Upravljavec teh podatkov ne bo uporabil v namen, ki bi kakorkoli škodoval uporabniku ali drugi vpleteni osebi. Upravljavec bo podatke uporabnikov uporabil za proces odpošiljanja in obveščanja o naročenih izdelkov, ter za pošiljanje promocijske e-pošte za spletno trgovino www.plantfactory.si. Vsi uporabniki se lahko odjavijo od vseh promocijskih sporočil. Upravljavec lahko podatke uporabi tudi za namene statističnih analiz. Zaupnost osebnih in drugih podatkov uporabnikov ne bo kršena v nobeni obliki.

Upravljavec ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije na info@plantfactory.si

4. Dodatna pojasnila
Če imate vprašanja, težave ali pripombe glede te politike zasebnosti,nam to lahko sporočite na elektronski naslov: info@plantfactory.si

Ljubljana, 15.marec 2020